KURIER I PACZKOMATY INPOST 5 ZŁ     |     PŁAĆ BEZPIECZNIE BLIK'IEM   |     SPINKI Z GRAWEREM, WYCINANE
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 
§ 1 Definicje
1.1 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.3 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4 Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5 Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
1.6 Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
1.7 Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
1.8 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.9 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.manufakturaspinek.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.11 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
§ 2 Postanowienia ogólne:
 
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.manufakturaspinek.pl
2.2 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.manufakturaspinek.pl. prowadzony jest przez J&K Joanna Fellmann, ul. Kościuszki 47/9 05-800 Pruszków, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 534-236-18-15, Regon: 147086743 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
2.3 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@manufakturaspinek.pl
2.4 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.5 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2.6 Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.manufakturaspinek.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.7 W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  2.7.1 przeglądarka internetowa Internet Explorer wersji 8, Google Chrome 23.0.1271 lub nowszej z włączoną obsługą z włączoną obsługą języka javascript,
  2.7.2 sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   
§ 3 Składanie zamówień
 
3.1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, z wyjątkiem dni darmowej dostawy, o których Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3.2 Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia: poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
3.4 W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
3.5 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
3.6 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdej chwili.
3.7 Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
3.8 Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
3.9 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.10 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
3.11 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
  3.11.1 zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy,
3.11.2 wprowadzania i wycofywania Produktów,
3.11.3 przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży,
3.11.4 wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego   zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.
3.12 Zmiany dokonane w trybie ust. 3.11 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki:
 
4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4.2 Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich DPD (regulamin) lub za pośrednictwem Inpost Paczkomaty (regulamin).
W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
4.3 Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4.4 Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku zasady wysyłki.
4.5 Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „zasady wysyłki”.
 
§ 5 Płatności
 
5.1 Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
5.2 Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.
5.3 W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.
5.4 Operatorem kart płatniczych (Visa / MasterCard) jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Odstąpienie od umowy
6.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy Bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
6.2 Sklep zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie.
6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.4 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić przesyłką rejestrowaną (Kurier, Poczta Polska, Paczkomaty Inpost) na adres Usługodawcy dokładając wszelkich starań, aby produkt nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.
6.5 Konsument odsyła zwracane produkty na swój koszt.
 
§ 7 Procedura reklamacji
7.1 Produkty posiadają 2-letnią gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.
7.2 Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
7.3 Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (dowód zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, natomiast może się przyczynić do szybszego jej rozpatrzenia).
7.4 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub zwróci wartość kupionego towaru.
7.5 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na inny dostępny w sklepie, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
7.6 Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
7.7 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia drogą mailową przed jego upływem.
 
§ 8 Zmiana Regulaminu
 
8.1 Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
8.2 Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
8.3 Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
8.4 Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
§ 9 Postanowienia końcowe
 
9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
9.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

​ Data opublikowania regulaminu: 03.03.2016 r.

​ Data ostatniej aktualizacji: 08.02.2017 r.
 

 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych określane jako „RODO”) J&K Joanna Fellmann, ul. Kościuszki 47/9, 05-800 (dalej "ManufakturaSpinek.pl")  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady mają stosowanie od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ManufakturaSpinek.pl jak również o przysługujących prawach, prosimy o kontakt z Administratorem na adres kontakt@manufakturaspinek.pl

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klienta sklepu internetowego ManufakturaSpinek.pl jest J&K Joanna Fellmann, ul. Kościuszki 47/9, 05-800.
Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO oraz przez okres konieczny do realizacji celu.
 

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i przekazywane poniższym podmiotom:
- w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta (firmy kurierskie, placówki pocztowe)
- firmie hostingowej przechowującej dane na serwerze w celu realizacji zamówienia (JCHost Marcin Ćwiertnia z siedzibą w 32-085 Modlniczka przy ulicy Wspólnej 11)
- firmie obsługującej płatności online w celu realizacji zamówienia (Przelewy24 tj. PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15)
- agencji marketingowej (n/d)

 

3. W celu realizacji umowy sprzedaży ManufakturaSpinek.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez klienta przy rejestracji nowego konta lub poprzez formularz kontaktowy, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

  4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  A) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

B) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@manufakturaspinek.pl

C) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
  5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 

A) Udostępnione przez Konsumentów dane będą przechowywane na serwerze (właściciel: JCHost - JCHost.pl Marcin Ćwiertnia z siedzibą w 32-085 Modlniczka przy ulicy Wspólnej 11 tel.: 12 350 55 22, 511 075 075, e-mail: biuro@jchost.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu dokonanego w ewidencji prowadzonej przez Gminę Wielka Wieś, NIP: 5130232935, REGON: 122614740.) w bazie danych, do której połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone loginem i hasłem spełniającym wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

B) Na bieżąco będzie wykonywana kopia bazy danych wg. harmonogramu.

C) Dane, a w szczególności Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia.

  6. ManufakturaSpinek.pl jako administrator danych umożliwia skorzystanie z wynikających z RODO praw:
- prawo dostępu do danych
- prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych)
- prawo do bycia zapomnianym
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do przenoszenia danych

W celu skorzystania z praw prosimy o kontakt: kontakt@manufakturaspinek.pl.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu